Linda Blom

Fondförvaltare | FIM Emerging Markets Småbolag, FIM Frontier

Utbildning

Pol. mag. (nationalekonomi), CEFA. Huvudsansvarig fondförvaltare för fonden FIM Emerging Markets Småbolag. Tidigare verkat som aktieanalytiker hos FIM Fondkommission. I branschen och inom koncernen sedan 2001.

Työni FIMillä

Jag började som analytiker på FIM Fondkommission i början av sommaren 2001. Till mitt jobb hör i huvudsak att analysera konsumtions- och transportbolag. Sommaren 2006 flyttade jag till tillväxtmarknadsteamet på FIM Kapitalförvaltning. För närvarande ansvarar jag för portföljförvaltningen av fonden FIM Emerging Markets Småbolag. Min tid på FIM har varit intressant och händelserik. Arbetet med tillväxtmarknaderna är internationellt och ger mig en utmärkt möjlighet att följa med vad som händer i världen och utvecklingen i olika länder.