Kuldar Rahuorg

Fondförvaltare | FIM Russia, FIM Emerging Markets Småbolag, FIM Frontier

Utbildning

Ekon.mag. (kvantitativa metoder inom ekonomi). Fondförvaltare för fonden FIM Russia. Har tidigare arbetat som forskningsdirektör på Kautphing Bank och Aktia Invest och som fondförvaltare hos UB.  I branschen sedan 2003 och inom koncernen sedan 2011.

Työni FIMillä

Mitt jobb på FIM är intressant, utmanande och roligt. När man jobbar med investering i Ryssland är ingen dag den andra lik och de intressanta situationerna avlöser varandra.

Läs mer om de fonder som jag förvaltar:
FIM Russia