FIM som företag

FIM är en finländsk kapitalförvaltare och privatbank som grundades 1987. Vår verksamhet utgår alltid från dina behov, oberoende av om du är privat investerare eller representerar ett företag eller en institution.

Vi är en del av S-Bankens förmögenhetsförvaltning som ger sina kunder service med två varumärken. S-Banken tillhandahåller kapitalförvaltning för hela befolkningen, och FIM betjänar Private Banking-kunder och institutioner.

Bolagen

FIM-bolagens ledning

Ledningsgruppen

Till ledningsgruppen för förmögenhetsförvaltningen hör ledarna för de olika områdena och andra medlemmar som ledningsgruppens ordförande har utsett. Ledningsgruppen deltar i planeringen av strategier och affärsverksamheter.

Medlemmar i ledningsgruppen

  • Hanna Porkka, ledningsgruppens ordförande och direktör för förmögenhetsförvaltning
  • Teri Heilala, operativ direktör och vd för FIM Kapitalförvaltning Ab
  • Mika Leskinen, placeringsdirektör
  • Sanna Holm, ansvarig direktör för konsumentkunder
  • Pasi Poikkeus, ansvarig direktör för Private Banking-kunder
  • Lea Jääskeläinen, ansvarig direktör för institutionella kunder

FIM Kapitalförvaltning Ab

FIM Kapitalförvaltning Ab tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster för institutioner, företag och privatplacerare och bedriver placeringsfondverksamhet i enlighet med lagen om placeringsfonder. 

FIM Kapitalfonder Ab

FIM Kapitalfonder Ab förvaltar alternativa investeringsfonder samt erbjuder investerare möjligheten att investera i fastighets-, bostads- och kapitalfonder. 

FIM Fastighet Ab

FIM Fastighet Ab är ansvarig bolagsman för alternativa investeringsfonder som placerar i FIM:s fastigheter och bostäder. FIM Fastighet Ab är dotterbolag till FIM Investeringstjänster Ab.

Styrelseledamöterna