Om oss

FIM är ett kapitalförvaltningsbolag med rötterna i Finland. Sedan 2005 har vi ett kontor i Stockholm och erbjuder idag våra aktivt förvaltade fonder åt institutioner, företag och privatplacerare via våra samarbetspartners i Norden. FIM har ett av nordens mest erfarna och aktiva tillväxtmarknadsteam. Vårt senaste investeringsområde är nästa generations tillväxtmarknader, de så kallade gränsmarknaderna, som erbjuder god avkastningspotential och diversifieringsfördelar på lång sikt.

Vi vill skapa ett tydligt mervärde för våra kunder genom att aktivt ta ställning på marknaden. Vi följer inte index utan går våra egna vägar och investerar i sådana bolag som vi tycker att är attraktiva. Goda och hållbara investeringar förutsätter att vi förvärvar en grundlig kännedom om bolagen vi investerar i. Därför besöker FIM:s förvaltare årligen över 1 500 bolag runt om i världen.

Hållbarhetsfaktorer spelar en viktig roll i vår verksamhet. FIM har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), vilket innebär att vi har förbundit oss beakta de så kallade ESG-synpunkterna som omfattar miljö, samhälle och en god förvaltningssed hos de företag vi placerar i. Vi tror på aktiv påverkan och jobbar tillsammans med andra investerare för att främja hållbara verksamhetsprinciper hos de bolag som vi väljer att investera i.

Läs mer om oss på FIM:
Kundrelationer
Förvaltning

FIM som företag

FIMs historia

 

FIMs föregångare Finansmäklarna grundades år 1987 i Helsingfors under det finska namnet Finanssimeklarit Oy och erbjöd i början enbart aktieförmedlingstjänster. Efter ägarförändringar och namnbyte till FIM år 1992 utvidgades verksamheten när dotterbolaget FIM Kapitalförvaltning grundades 1994. Samma år startade även FIM:s allra första fond FIM Forte, som fokuserade på de globala aktiemarknaderna. År 1998 lanserade vi Finlands första Rysslandsfond FIM Russia.

I mars 2005 etablerade FIM Kapitalförvaltning en filial i Stockholm. FIM:s nordiska verksamhet har vuxit stadigt genom åren och idag distribueras våra fonder via ett flertal olika samarbetspartners i Sverige och Norge. Förutom fonddistribution samarbetar FIM i Sverige även tidvis med Handelshögskolan i Stockholm med olika projekt inom ekonomisk forskning. 

År 2006 lanserade vi vår första gränsmarknadsfond FIM Sahara och år 2013 den andra fonden FIM Frontier. Sedan 2013 är FIM också en del av den finska S-banken som ingår i den kundägda S-gruppen i Finland.

Utmärkelser

FIM:s verksamhet har under åren belönats med ett antal utmärkelser. Nedan finns information om de pris vi fått sedan 2001.

Läs mer