FIM IG Green ESG Placeringsfonds stadgar och investeringsinriktning ändras 23.5

2019-04-24

FIM IG Green ESG Placeringsfonds stadgar och investeringsinriktning ändras 23.5.2019. Ändringen gäller punkten om underliggande tillgångar för derivatinstrument. Framöver kan fonden även investera i derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av kreditrisk, valutakurs eller valuta.

Finansinspektionen godkände stadgeändringen 9.4.2019. Ändringarna börjar gälla 23.5.2019. Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringarna. Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Du kan ta del av fondens nya stadgar på FIM:s eller S-Bankens webbplats på fim.com/fonder eller s-pankki.fi/fonder. 

Om du har frågor kan du skicka ett meddelande via webbanken eller ringa vår kundtjänst på 010 76 5810 (må–fr kl. 9–20, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).