Fusioner i FIMs EM-fonder i januari

2018-12-10

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har beslutat att fusionera fonderna FIM Sahara, FIM Russia och FIM Emerging Markets Småbolag.

FIM Sahara och FIM Emerging Markets Småbolag fusioneras med FIM Frontier B den 8 januari 2019. FIM Russia fusioneras med FIM Emerging Markets ESG den 24 januari 2019.

Anledningen till fusionerna är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM samt att det har skett förändringar i det svenska pensionsfondsystemet.

Sammanslagningen föranleder inga åtgärder av andelsägarna och den förorsakar heller inga kostnader eller skattepåföljder. Fondandelar i FIM Emerging Markets Småbolag och FIM Sahara kan bytas ut och säljas, samt köpas som vanligt fram till den 28 december 2018 kl. 15.00 svensk tid. Fondandelar i FIM Russia kan bytas ut och säljas, samt köpas som vanligt fram till den 17 januari 2019 kl. 15.00 svensk tid.

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för FIM Frontier B och FIM Emerging Markets ESG finns i FIMs nättjänst på www.fim.se.

Revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen och mer information om fusionen finns att få på vårt kontor på adressen FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors.