FIM lanserar räntefond som investerar i gröna obligationer

2018-10-04

Kapitalförvaltaren FIM lanserar räntefonden FIM IG Green ESG som investerar huvudsakligen i gröna obligationer. De gröna obligationernas kapital är öronmärkt för projekt genom vilka företag förbättrar miljövänligheten för sin verksamhet. FIM IG Green ESG investerar främst i gröna obligationer emitterade av företag vars återbetalningsförmåga anses vara god (Investment Grade) och som agerar ansvarsfullt. I slutet av september gick FIM även med i projektet Climate Action 100+ som syftar till att minska de största förorenarnas utsläpp.

Företag, stater och andra aktörer har emitterat gröna obligationer sedan 2008. De gröna obligationsmarknadernas tillväxt har påskyndats av utvecklingen av normer och praxis inom branschen samt även av klimatavtalet i Paris. Med gröna obligationer finansierar företagen olika slags miljöprojekt. Till exempel en butikskedja kan med hjälp av gröna obligationer söka finansiering för solpaneler på butikernas tak.

Över hälften av FIM IG Green ESG:s investeringar kommer alltid att allokeras till miljövänliga obligationer. I enlighet med fondens investeringspolicy bör alla investeringsobjekt dessutom ha hög ESG-klassificering. Detta innebär att det företag som emitterat obligationen ska iaktta tillräckliga verksamhetsprinciper gällande miljön, sociala frågor och förvaltning.

FIM utnyttjar analyser om ansvarsfullhet av bland annat MSCI ESG Research LLC i fondens verksamhet. MSCI verifierar att obligationerna är gröna och bedömer företagens ansvarsfullhet. Enligt MSCI:s kriterier ska åtminstone 90 procent av den finansiering som obligationer ger användas till projekt som främjar företagets miljövänlighet.

”Gröna obligationer är ett mycket effektivt sätt att få marknaden att stödja miljövänliga projekt. Miljövänlighet och ansvarsfullhet betraktas i allt högre grad som en viktig konkurrens- och framgångsfaktor för företag. Gröna obligationer anknyter även till de senaste årens fenomen, där investerarna vid sidan av avkastning även vill se mätbara resultat. Att påverkansinvesteringar blivit allt mer populära berättar om detta”, säger Mika Leskinen, chef för ansvarsfulla investeringar på FIM.

”Marknaden för gröna obligationer har vuxit starkt under de senaste åren, och lanseringen ska ses som ett ytterligare steg i FIMs satsning inom hållbarhet. Det är den första fonden som registrerats i Finland som investerar i gröna obligationer och det ska bli intressant att se hur den kan konkurrera även utanför Finland, i t ex Sverige, där investeringar i gröna obligationer är ett välkänt tillgångsslag”, säger Johan Wahlman, VD FIM Kapitalförvaltning AB.

Enligt Johan Wahlman satsar FIM starkt på ansvarsfulla investeringar. Leskinen påpekar att miljön, sociala frågor och god förvaltningspraxis redan beaktas i aktiefonder, såsom FIM Emerging Markets ESG, som investerar i företag på tillväxtmarknaderna med en högre ansvarsfullhetsklassificering.

 

Mer information:

Mika Leskinen, chef för ansvarsfulla investeringar, tfn +358 50 327 6985, mika.leskinen@fim.com
Johan Wahlman, VD FIM Kapitalförvaltning AB, tfn +46 766 23 24 18, johan.wahlman@fim.se