FIM Kapitalförvaltning Ab,
Finland Filial

Det viktigaste inom kapitalförvaltningen är förtroende. Som FIMs kund kan du lita på att vi förvaltar tillgångarna för den organisation som du representerar. Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte – vi kan hjälpa dig med modern kapitalförvaltning.

Vi har ett antal utvalda samarbetspartners som tillhandahåller FIM Fonder på den nordiska marknaden. Genom våra samarbetspartners får du som privat kund tillgång till vårt fondutbud i ett brett urval av sparformer och -produkter.

FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland Filial

Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm

E-post: stockholm@fim.se

FIM Kapitalförvaltning i Finland

Norra esplanaden 33 A
00100 Helsingfors
Tel. +358 9 613 4600

Klagomålshantering

Kundklagomål är något som tar på största allvar. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och därför ser vi ditt klagomål som en signal på att något inte fungerar som det ska. FIMs policy är att kundklagomål ska behandlas snabbt och omsorgsfullt och målsättningen är att kunden ska bli nöjd.

Har något blivit fel?

Information om FIMs klagomålshantering
Om ditt klagomål är brådskande ber vi dig ringa +46 76 623 2418 eller skicka e-post till stockholm@fim.se. Det kan gälla t.ex. ett uppdrag som blivit fel utfört eller en utebliven köpnota.

I annat fall ber vi dig vänligen ge ditt klagomål skriftligen. Det underlättar handläggningen om du beskriver orsaken till ditt missnöje så utförligt som möjligt och även bifogar eventuella dokument som belyser ärendet. Skicka det antingen per e-post till stockholm@fim.se eller posta det till adressen


FIM Kapitalförvaltning AB
Norra esplanaden 33 A
00100 Helsingfors
Finland

Vår målsättning är att våra kunder ska vara nöjda

  • Om vi dock inte kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. http://www.konsumenternas.se/
  • Om du vill att ditt ärende prövas utanför FIM kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden http://www.arn.se/ eller allmän domstol.