Investeringsfilosofi

FIM är en modern kapitalförvaltare och vi tror inte att vi är bäst på allt, utan fokuserar på de områden och marknader där vi tror att vi kan göra skillnad och skapa mervärden för våra kunder. Grunden för vår förvaltningsfilosofi är äkta aktiv förvaltning där vi tillämpar den förvaltningsstil som vi tycker passar bäst för respektive marknad och inriktning. I flera av våra fonder innebär det att vi investerar i bolag utan att vara beroende av att följa något index. Gemensamt är att vi försöker hitta företag att investera i som gynnas av en tillväxt i den marknad de verkar i, men som vi samtidigt tycker är rimligt prissatta. 

Aktivt förvaltade fonder

Vår investeringsfilosofi poängterar en aktiv och ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi följer inte index när vi bygger upp och förvaltar våra portföljer. Istället försöker vi hitta de intressantaste teman i varje region och investerar i bolag som vi bedömer att har den bästa förutsättningen att dra nytta av dessa teman. För att lyckas med detta behöver vi ha gedigen kännedom om bolagen. Därför träffar våra förvaltare kring 1000 bolag varje år.

Vår expertis på tillväxtmarknader

DNA:t för våra investeringar definieras i hög grad av tillväxtmarknaderna och särskilt nästa generations frontierländer. FIM var en av de internationella pionjärer som investerade i Mellanöstern och idag drar vi nytta av den kunskapen då vi förvaltar våra gränsmarknadsfonder.

Utmärkande för gränsmarknaderna är deras attraktiva, långsiktiga tillväxtutsikter och starka avkastningspotential, tack vare den snabbt växande nya medelklassen. Det mest fördelaktiga sättet att komma in på dessa marknader är att placera i en fond, eftersom kapitalmarknaden på dessa områden ännu är relativt underutvecklad. Detta gör att diversifiering länderna emellan och stock picking blir avgörande.

Hållbara investeringar

Vår uppfattning är att hållbarhet inte endast är förpliktigande utan en källa till överlägset långsiktig avkastning. I enlighet med vår investeringsfilosofi är vi övertygade om att en sund och framgångsrik kapitalförvaltning bygger på grundlig bedömning av både finansiella risker och ESG –risker (Environment, Social, Governance). Således involverar processerna för alla våra fonder principerna för ESG.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är en av initiativtagarna till finska Finsif, systerorganisation till Swesif i Sverige och forum för hållbara investeringar.

Läs mer om hållbara investeringar hos FIM

För en mer detaljerad beskrivning av den investeringsfilosofi vi tillämpar för respektive fond hänvisar vi till våra fondsidor

GIPS-rapport

FIM Kapitalförvaltning Ab har beviljats det internationella kvalitetscertifikatet GIPS (Global Investment Performance Standards), som är ett bevis på verksamhetens kvalitet.

Syftet med GIPS-kvalitetsstandarderna är att förbättra jämförbarheten mellan kapitalförvaltare genom att ta fram standarder för metoder med vilka bolag rapporterar om framgången i sin investeringsverksamhet. Reglerna och principerna i standarderna styr bland annat databehandling, metoder för beräkning av intäkter och presentation av avkastningen på investeringar.

Mer information om GIPS-standarderna finns på CFA Instituts webbplats: www.gipsstandards.org 

FIM Kapitalförvaltning Ab:s GIPS-rapport är engelskspråkig och den publiceras en gång om året. FIM:s GIPS-rapport har verifierats av Ernst & Young.

Läs GIPS-rapporten