Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig princip som styr vår verksamhet, eftersom grunden för vårt arbete är ömsesidigt förtroende. Vare sig du är vår kund, en anställd eller en medlem av det omgivande samhället, ansvarar vi inför dig för de ekonomiska och sociala konsekvenserna och miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

För oss betyder hållbara och ansvarsfulla handlingar inom placerings- och företagsverksamheten att vi beaktar våra kunder, våra anställda, miljön, samhället, lagstiftningen och god bolagsstyrning.

Principer för ansvarsfulla investeringar

Ägarpolicy

Uppföljning av hållbarhetsarbete 2018