Tillväxtmarknadsfonder

Ett av våra huvudfokus är tillväxtmarknaderna och särskilt nästa generations gränsmarknader eller frontier markets. FIM har förvaltat tillväxtmarknadfonder sedan 90-talet och idag har vi ett av Nordens mest erfarna och aktiva tillväxtmarknadsteam.

Vår erfarenhet av tillväxt- och gränsmarknaderna har lett till att vi förlitar oss på aktiv förvaltning. Vi följer inte index då vi bygger upp och förvaltar våra portföljer eftersom vi tror starkt på att det är avgörande att fokusera på aktiva investeringar för att kunna lyckas på tillväxtmarknaderna.

Våra tillväxtmarknadsförvaltare

Linda Blom

Fondförvaltare | FIM Emerging Markets Småbolag, FIM Frontier

Kuldar Rahuorg

Fondförvaltare | FIM Russia, FIM Emerging Markets Småbolag, FIM Frontier