Aktiefond som investerar på gränsmarknaderna

FIM Frontier B

Faktablad

Fonden FIM Frontier investerar på de så kallade gränsmarknaderna (frontier markets) eller framtidens tillväxtmarknader som vi brukar kalla dem. Gränsmarknader är ganska nya marknader som i framtiden kommer att spela en ännu större roll i den globala ekonomin. Till gränsmarknader räknas länder från Asien, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa. Börserna i dessa länder är fortfarande relativt små men deras marknadsvärde har ökat kraftigt de senaste åren. Det finns flera anledningar till den starka ekonomiska utvecklingen på gränsmarknaderna. I Asien har Filippinerna, Vietnam och Bangladesh lyckats med att locka direktinvesteringar från utländska företag till området genom att erbjuda konkurrenskraftig arbetskraft. Uppsvinget i Mellanöstern grundar sig i sin tur på omfattande gas- och oljereserver. I Afrika och Latinamerika bidrar förutom de stora naturresurserna, uppgången inom konsument- och servicesektorn till den ekonomiska tillväxten. På många gränsmarknader har levnadsstandarden stigit som en följd av den kraftiga ekonomiska tillväxten. FIM Frontier investerar i företag inom konsument- och finanssektorn på dessa marknader. FIM Frontier lämpar sig för långsiktiga investerare som söker nya spännande investeringsobjekt med hög avkastningspotential. Investerare som placerar i tillväxtmarknadsfonder vill ha en avkastning utöver det vanliga. Kursrörelserna på tillväxtmarknaderna är ofta större än på övriga marknader, därmed är också fondens risknivå högre.

Risker
Avkastning 12 mån.* -4,16 %
Avkastning sedan start* 3,91 % -

Historisk avkastning

Fonden sköts av

Linda Blom

Fondförvaltare | FIM Emerging Markets Småbolag, FIM Frontier

Kuldar Rahuorg

Fondförvaltare | FIM Russia, FIM Emerging Markets Småbolag, FIM Frontier

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 1,90 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Finansiella rapporter

Du kan köpa fonden via följande samarbetspartners

* Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringens värde kan stiga eller falla och du kan förlora en del av de medel som du har investerat.

Fondkurserna i SEK, NOK och DKK är ungefärliga.