Räntefond med fokus på tillväxtmarknaderna

FIM Emerging Yield

Faktablad

FIM Emerging Yield placerar i stats- och företagsobligationer i tillväxtländerna. Räntorna i tillväxtländerna är högre än i de utvecklade länderna. Även statsskulden ligger på en i genomsnitt lägre nivå och budgetunderskotten är mindre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna är och kommer att vara snabbare än på de utvecklade marknaderna. Detta förstärker också valutorna i tillväxtländerna och gynnar investerare som gör placeringar i dessa länder.

Risker
Avkastning 12 mån.* 4,16 %
Avkastning sedan start* 4,47 % -

Historisk avkastning

Fonden sköts av

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

**) Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 0,92 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. 

 

Finansiella rapporter

ISIN-kod

FI0008811930

Du kan köpa fonden via följande samarbetspartners

* Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringens värde kan stiga eller falla och du kan förlora en del av de medel som du har investerat.

Fondkurserna i SEK, NOK och DKK är ungefärliga.