Aktiefond med fokus på tillväxtländerna

FIM Emerging Markets ESG

Faktablad

FIM Emerging Markets ESG investerar främst i aktier som börsnoteras på tillväxtmarknaderna. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagrns miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Huvudvikten på fondens investeringar ligger på stora företag. I FIM Emerging Markets ESG:s aktieval utnyttjas kompetensen hos hela tillväxtmarknadsteamet på FIM. Till en och samma fond väljs de bästa idéerna och aktierna från olika länder med stor hänsyn till principen för ansvarsfulla investeringar vid val av aktier. Vi är övertygade om att tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter och att företagens ansvarsfulla verksamhet samtidigt är en allt viktigare del av investerarnas beslut enligt relationen mellan avkastning och risk.

Risker
Avkastning 12 mån.* -3,91 %
Avkastning sedan start* 2,93 % -

Historisk avkastning

Fonden sköts av

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 1,92 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Finansiella rapporter

Du kan köpa fonden via följande samarbetspartners

* Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringens värde kan stiga eller falla och du kan förlora en del av de medel som du har investerat.

Fondkurserna i SEK, NOK och DKK är ungefärliga.