Global aktiefond som investerar med hjälp av artificiell intelligens

FIM Artificiell Intelligens A

Faktablad

FIM Artificiell Intelligens är Nordens första fond som helt baserar sig på artificiell intelligens. Fonden investerar globalt i aktier genom att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning. Med hjälp av teknologin strävar fonden efter att hitta undervärderade aktier genom att analysera företagens fundament, såsom balansräkningar och bokslut. Samtidigt lär sig teknologin självständigt och utvecklar hela tiden sin investeringsprocess. Fonden eftersträvar en årlig avkastning som är tre procentenheter bättre än MSCI World-indexet som mäter den globala aktieutvecklingen.

Risker
Avkastning 12 mån.* -0,34 %
Avkastning sedan start* 4,86 % -

Obs! Fonden FIM Nordic ändrades till FIM Artificiell Intelligens 2017-11-20. Fondens historiska avkastning visar FIM Nordics utveckling fram till den 20 november 2017 och därefter utvecklingen för FIM Artificiell Intelligens.

Historisk avkastning

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Prestationsbaserad avgift 25 % av fondens positiva avkastning som överskrider jämförelseindexet + 3 % beräknat efter förvaltningsavgift och kostnader

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 1,50 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. 

Finansiella rapporter

Du kan köpa fonden via följande samarbetspartners

* Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringens värde kan stiga eller falla och du kan förlora en del av de medel som du har investerat.

Fondkurserna i SEK, NOK och DKK är ungefärliga.