Våra fonder

Vårt utbud omfattar både gränsmarknadsfonder och västmarknadsfonder designade att skapa avkastning och diversifieringsnytta i dagens volatila omgivning. Se respektive fonds faktablad för detaljerad information:

Fonden ({{ui.commonDate}}) Värd € Värd SEK ISIN Typ 1 dag 1 mån. Sedan årsskiftet 5 år Sedan start

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.worth}} {{fund.sekworth}} {{fund.isin}} {{fund.day}} {{fund.month}} {{fund.year}} {{fund.fiveYearsPA}} {{fund.beginning}}

Fondkursen i kronor är ungefärlig.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.