Modern kapitalförvaltning ger långsiktig avkastning

FIM är ett bolag med rötterna i Finland med kapitalförvaltning som specialitet. Vi har ett unikt urval aktivt förvaltade fonder som omfattar både tillväxtmarknads- och västmarknadsfonder, samt alternativa investeringsfonder skapade för att ge avkastning och diversifieringsmöjligheter i dagens volatila marknadsomgivning. Det viktigaste inom kapitalförvaltning är förtroende. Som kund hos FIM kan du lita på att vi förvaltar tillgångarna för din organisation med omsorg och långsiktighet. Vi betjänar våra kunder i Sverige, Norge och övriga Europa via vår filial i Stockholm.Vi erbjuder kapitalförvaltning som skapar mervärden för våra kunder.

Alla fonder

Läs mer om oss 

Aktiv kapitalförvaltning med personligt engagemang

Välkommen till FIM, ett väletablerat och erfaret företag med kapitalförvaltning som specialitet. Vi hjälper företag och institutioner med kapitalförvaltning och investeringstjänster. Våra kunder omfattar bland annat institutioner såsom banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, samt privatpersoner och företagskunder via tredjeparts distributörer.

Vi använder alltid vår expertis inom kapitalförvaltning till din fördel. Vi har en transparent verksamhet och är alltid öppna för att svara på dina frågor. Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte – vi kan hjälpa dig med modern kapitalförvaltning. Som privatperson får du tillgång till vårt fondutbud i ett brett urval av sparformer och -produkter genom våra samarbetspartners.

En stark och flexibel aktör på marknaden

Förtroende är alltid det absolut viktigaste när det handlar om kapitalförvaltning. Vi arbetar alltid hårt för att förtjäna våra kunders förtroende att förvalta deras tillgångar.

FIM är ett tillräckligt stort företag för att vara en stabil och övertygande aktör inom kapitalförvaltning på den svenska marknaden. Samtidigt är vi så små och lättrörliga att vi kan betjäna dig individuellt och reagera snabbt på dina såväl dina önskningar som förändringar på marknaden. 

På FIM har vi en grundtanke som genomsyrar vårt arbete inom kapitalförvaltning. Vi är en modern kapitalförvaltare och tror inte att vi är bäst på allt utan satsar istället på våra styrkor. Vi fokuserar på de marknader där vi verkligen kan påverka och skapa mervärden för våra kunder. Hos oss hittar du ett stort urval aktivt förvaltade fonder som du kan läsa mer om här.

Samarbetar med många framgångsrika företag

Vår kapitalförvaltning är grundad på en filosofi om äkta aktiv förvaltning. Det innebär att vi tillämpar den förvaltning som vi anser vara bäst för respektive marknad och inriktning. För att vi ska lyckas med detta behöver vi stora och gedigna kunskaper om de bolag som är intressantast inom varje region. För att skaffa sig dessa kunskaper så träffar våra förvaltare ungefär 1000 olika bolag årligen.

Tillväxtmarknader definierar våra investeringar i hög grad, inte minst de länder som kommer att ligga i frontlinjen i framtiden. Vår tidiga satsning på kapitalförvaltning i Mellanöstern är ett exempel på det. Där finns stor potential för hög avkastning och långsiktiga tillväxtutsikter på grund av den snabbt växande medelklassen.

Förvaltning med integritet

Vi går våra egna vägar helt enkelt, följer inte index utan investerar hellre i bolag, marknader och regioner som vi finner attraktiva.

Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte – vi kan hjälpa dig med modern kapitalförvaltning.